Đánh Giá Ý Tưởng Kinh Doanh

PROFITSTATION
Trang chủ / Đánh Giá Ý Tưởng Kinh Doanh

Câu hỏi trắc nghiệm

Bạn sẽ phải hoàn tất khoảng 20 câu hỏi trắc nghiệm, không giới hạn về mặt thời gian. Đối với mỗi câu hỏi, vui lòng chọn 1 đáp án gần nhất với Ý tưởng kinh doanh của bạn. Một Báo cáo Đánh giá sẽ được xuất ra cho bạn sau khi bạn hoàn thành.

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT DỊCH VỤ / SẢN PHẨM

Câu số 1/21: Thời điểm thích hợp đối với sản phẩm / dịch vụ

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT DỊCH VỤ / SẢN PHẨM

Câu số 2/21: Khách hàng cảm thấy có nhu cầu đối với sản phẩm / dịch vụ này

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT DỊCH VỤ / SẢN PHẨM

Câu số 3/21: Mức độ cải tiến của sản phẩm/dịch vụ

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT DỊCH VỤ / SẢN PHẨM

Câu số 4/21: Sản phẩm / dịch vụ đã sẵn sàng để tung ra thị trường.

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT DỊCH VỤ / SẢN PHẨM

Câu số 5/21: Thời hạn sử dụng của sản phẩm / dịch vụ

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT DỊCH VỤ / SẢN PHẨM

Câu số 6/21: Sản phẩm / dịch vụ không bị ảnh hưởng bởi sự điều tiết (quản lý giá) của nhà nước.

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT DỊCH VỤ / SẢN PHẨM

Câu số 7/21: Sản phẩm / dịch vụ có tiềm năng mở rộng.

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT DỊCH VỤ / SẢN PHẨM

Câu số 8/21: Sản phẩm / dịch vụ không có rủi ro trách nhiệm do sản phẩm gây ra.

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG

Câu số 9/21: Xác định đúng đối tượng khách hàng & ước tính qui mô thị trường

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG

Câu số 10/21: Về đối thủ cạnh tranh thì chúng tôi nhận định được điểm yếu của đối thủ.

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG

Câu số 11/21: Hệ thống phân phối đã được thiết lập và được chấp nhận.

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG

Câu số 12/21: Sản phẩm được khách hàng mua thường xuyên.

TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG

Câu số 13/21: Hoạt động kinh doanh của chúng tôi có giá trị đối với giới truyền thông.

TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH

Câu số 14/21: Khả năng huy động nguồn vốn dễ dàng.

TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH

Câu số 15/21: Có nguồn doanh thu liên tục.

TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH

Câu số 16/21: Hoạt động thu tiền trước khi bán hàng.

TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH

Câu số 17/21: Việc tuyển dụng và duy trì nhân viên công ty.

TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH

Câu số 18/21: Có các nhà cung cấp hàng hoá/ dịch vụ đáng tin cậy.

TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH

Câu số 19/21: Tỉ suất lợi nhuận gộp là 100%.

TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH

Câu số 20/21: Khả năng thoái vốn

TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH

Câu số 21/21: Kế hoạch kinh doanh

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành bài trắc nhiệm đánh giá ý tưởng của mình!

Xin vui lòng cung cấp thông tin để Profitstation.vn có thể gửi kết quả cho bạn.